Pinigų plovimo schema 2021. Arba kodėl tampama savanoriais

parašė Ugnius Kiguolis - -

Pinigų plovimo schema 2021. Arba kodėl tampama savanoriaisPinigų plovimo schema 2021. Arba kodėl tampama savanoriais

Pirmiausia noriu atsiprašyti visų nuoširdžiai dirbančių savanorių, bei priešakinėse linijose košmarinėse sąlygose dirbančių medikų, kurie nededa, nereklamuoja savo poelgių socialiniuose tinkluose. Jie dirba savo darbą ir neieško komentatorių laikų, bučkių, ego paglostymo. Jie yra tikrieji HEROJAI. O ne tie, kurie socialinėje erdvėje bando rodyti savo „herojiškumą“, kuris galimai yra smarkiai išskaičiuotas ir daromas ne tik dėl savireklamos, bet ir dėl konkrečių sudarytų salygų finansinėms machinacijoms.

Taigi apie ką šis postas iš tikro.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasidalino savo įžvalgomis apie naujosios valdžios kalėdines dovanas naujais pataisymais paramos ir labdaros įstatyme.

Citata:

2020-12-22 priimtas paramos ir labdaros įstatymas, pagal kurį fiziniai asmenys, kurie LRV nustatyta tvarka tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, turi teisę gauti neriboto dydžio nors iš 100 mln. eur paramą ir netvarkyti jos apskaitos ar atsiskaityti už jos panaudojimą. Tokia fizinių asmenų gauta parama nebus apmokestinama jokiais mokesčiais. Kadangi pačiame įstatyme yra panaikintas paramos kontrolės mechanizmas, yra sudarytos sąlygas teikti legaliai kyšius fiziniams asmenims, nurodytiems LRV nutarime, pavadinant perduodamus pinigus ar turtą – parama.

LRV nutarimas, apibrėžiantis fizinių asmenų ratą, kurie galės gauti neriboto dydžio, formos, nekontroliuojamą ir neapmokestinamą paramą dar nėra paskelbtas.[1][2]

Kitaip tariant, jei matote socialinėje erdvėje visokius šiais metais tapusius bedarbiais atlikėjus, menininkus, kinošnikus, fotografus ir kitas pusiau viešas ir labai viešas personas besididžiuojančias savanoryste, pabandykite patikrinti ar jie neturi isikūrę įvairių VšĮ, asociacijų, fondų turinčių paramos gavėjo statusus. 

Schema juk paprasta:

  1. Verslas uždirbo milijoną ir nenori mokėti mokesčių;
  2. Milijonas pervedamas fondui, paramos gavėjo statusą turinčiai organizacijai;
  3. Fondas priklauso savanorystę viešai deklaruojančiam ir pasitenkinimo iš komentatorių belaukiančiam asmeniui;
  4. Asmuo pasiima pinigus, 5% pasilieka grynais sau, likusius gražina verslui;
  5. Vsio zakonno.

LBAA teikė raštą dėl šio įstatymo, kad jis būtų koreguojamas ir nebūtų sukurtas potencialas diskredituoti medikų ar savanorių vardą ir sudarytos sąlygos šešėliui.

Įstatymas priimtas pažeidžiant teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytas nuostatas dėl konsultavimosi su visuomene ( 2 str. 3 d.), dėl teisės akto priėmimo skaidrumo (3 str. 2d.), dėl teisės akto poveikio korupcijai (16 str.), projektas užregistruotas 2020-12-21, priimtas sekančią dieną be svarstymo komitete.

Kai kitą kartą siūlysite Kiguoliui savanoriauti, žinokite, kad Kiguolis valdo net kelis paramos gavėjo statusus turinčias organizacijas ir jūs būtumėte pirmi, kurie klyktų apie kažkokį neskaidrumą.

Nuoširdžių savanorystės išraiškų Kiguolis viešai nedemonstruotų.

O dabar marš stebėti „savanorių“ ir jų sąsajų su paramos gavėjo statusus turinčiomis organizacijomis. Įvertinkime jų nuoširdumą.

Su Kalėda.

 

Apie autorių
Šaltiniai


Svarbiausios
Nuomonė
Blizgučiai
TV