Sveiki beatvykstantys į Vandenio erą - Youniverse - Imam Ali

parašė Ugnius Kiguolis - -

YouniverseYouniverse

Youniverse

Jūsų liga yra iš jūsų,
bet jūs to nesuvokiate,
ir jūsų vaistas yra jusyse,
bet jūs to nejaučiate.
Jūs manote, kad esate maža esybė,
bet jumyse yra visa Visata.
Jūs iš tikrųjų esate akivaizdi knyga,
kieno abėcėlėmis paslėpta tampa matoma.
Todėl nereikia žiūrėti už savęs,
ko sieki, yra tavyje,
jei tik apmąstysi.

Your sickness is from you,
but you do not perceive it,
and your remedy is within you,
but you do not sense it.
You presume you are a small entity,
but within you is enfolded the entire Universe.
You are indeed the evident book,
by whose alphabets the hidden becomes manifest.
Therefore, you have no need to look beyond yourself,
what you seek is within you,
if only you reflect.

– Imam Ali

 

Sveiki beatvykstantys į vandenio erą

Apie autorių


Svarbiausios
Nuomonė
Blizgučiai
TV